Có hiểu mới có thương!

Nhiều bạn theo dõi fanpgae này của Trọc từ rất lâu rồi. Và thỉnh thoảng hay nhắn tin bảo chữ anh Trọc dạo này khác quá – em thích chữ khi xưa hơn. Hoặc là chữ anh Trọc sau này ổn hơn nè. Em thích chữ như bây giờ hơn. ^^

Thực ra chữ Trọc vẫn vậy. Không thay đổi là mấy. Chỉ là qua thời gian. Cái hiểu biết và cảm nhận của mọi người thay đổi. Chính vì nhìn nhiều – xem thêm nhiều nét chữ khác mà sinh ra so sánh. Cũng có khi qua thời gian bạn thích một nét chữ kiểu khác lạ hơn chứ không như thế này nữa. Cái gì không hiểu cặn kẽ thì thời gian lâu sẽ sinh chán, nên tự nhiên bạn sẽ thấy chữ mình xấu đi. Lại cũng có khi bạn thấy mình chia sẻ nhiều về nét chữ này, càng chia sẻ bạn càng thích và bạn muốn theo đuổi nó. Từ đó bạn nghiên cứu – tìm tòi – thực hành nhiều bạn lại hiểu hơn về nó. Nên sinh ra bạn càng yêu nét chữ mình hơn. Hiểu mới thương được.

Con người mình cũng không khác mấy về cái cách nhìn nhận đó. Bỗng một ngày ta nhận ra bạn mình sao dạo này thay đổi nhiều quá, tính cách cũng khác quá, không còn như xưa nữa. Nhưng ngẫm kỹ lại hơn. Chúng ta thấy rằng đó là do nhận thức của mình ngày càng thay đổi. Vì theo thời gian. Mình tiếp xúc nhiều người hơn – nhận ra nhiều giá trị hơn – mình trưởng thành hơn. Nên khi nhìn lại bạn mình hoặc mối quan hệ nào đó. Mình cứ nghĩ rằng là do người ta thay đổi. Cũng vậy. Khi ai đó hiểu về con đường bạn đi. Và họ cũng đang đi trên con đường đó. Họ dễ dàng nhận ra mọi thứ bạn làm là như thế nào và để làm gì! Và họ sẽ mến bạn và yêu cuộc sống của bạn hơn nữa! Có hiểu mới có thương.

Mọi nét chữ đều đẹp, mọi người bạn mình gặp đều là người tốt. Vấn đề là mình có thời gian đủ lâu để bên cạnh và hiểu về họ hay không. Vì có hiểu mới tương đồng về quan điểm. Có đồng quan điểm thì mới cảm được cái tình trong đó. Cảm được tình rồi mới thông suốt mọi cái họ làm. Thông suốt rồi thì nhìn lại cả quá trình mình mới thương được và thương một cách có chiều sâu!

Hiểu và thương cần quá trình như vậy đó!
#laotroc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *