Một chút tâm tình!

Trọc muốn làm một điều gì đó về thư pháp Việt để có một hướng đi như thế nào đó để có thể trọn vẹn cả cho người viết lâu năm và cho những ai chuẩn bị bước vào con đường nghệ thuật này. Và trọc cũng đang cố xây dựng nó theo một cách viết thuần việt nhất có thể. Tức là sẽ không cóp nhặt nguyên bản từ một nước nào để về áp vào thư pháp việt. Mà thay vào đó Từ những điều mà Thư pháp việt đã và đang làm được. Mình sẽ tìm ra đâu cái riêng của Thư pháp Việt. Từ việc thư pháp như thế nào là chuẩn xác nhất thì Trọc đặt câu hỏi: Viết thư pháp để làm gì và Làm thế nào để ai cũng có thể viết được thư pháp, và tìm ra con đường đi riêng cho từng người. Từ đó Trọc tìm câu trả lời.

Hiện tại Trọc đang viết cuốn Chân Thư Việt! Hy vọng sẽ sớm ra mắt với tất cả những ai yêu mến bộ môn thư pháp Việt nhé!

Rồi chúng ta sẽ hiểu! Sau này giá trị của con chữ không nằm ở đẹp hay xấu – phong cách này hay phong cách kia- chất liệu mộc mạc hay sang trọng!

Mà giá trị nằm ở con người! Nằm ở tác giả viết ra nét chữ đó!

Thay vì đi tìm nét này nét kia! Đi tìm cái mới cái lạ! Hãy quay về tu dưỡng đức độ của mình! Tu dưỡng cách sống của mình! Chiêm nghiệm – rèn luyện – và tạo giá trị cho mình! Khi đó chữ sẽ có giá trị!

Mà những gì giá trị thì nó có ít hoặc rất ít! Chứ không phải như hàng sỉ ngoài chợ ai cũng dễ dàng có được! Hãy tạo ra cách chơi cho riêng mình! Hãy cho con chữ sống cuộc đời như mình đang sống!

#laotroc