Thư hoạ trúc | Duyên

3,800,000

Thư hoạ trúc (Nội dung theo yêu cầu)

 

55cm x 75cm
Màu nước trên giấy Baohong 300msg

 

3.800.000vnđ (1 bức không khung)