Thư hoạ màu nước | Thư pháp Lão Trọc

3,900,000

THƯ HOẠ CHỮ TẾT

 

*Kích thước: 45cm x 60cm (giấy)

Kích thước cả khung: 70cm x 85cm

*Chất liệu: Màu nước trên giấy Baohong 300gsm.

*Giá: 3.900.000vnđ không khung

Cả khung: 5.400.000vnđ