Thiết kế con triện | Phong cách nét thư pháp

599,000

 

•Trọc xin báo giá thiết kế:
1 chữ: 499k
2 chữ: 599k
3 chữ 789k
4 chữ: 999k

•Thiết kế xong quý thư hữu được nhận file ảnh [2-4 ảnh triện theo phong cách âm hoặc dương]

Lưu ý: Dựa theo nội dung tên của mỗi người Trọc tự thiết kế nét trên ý tưởng của mình. Không chỉnh sửa. Không thêm bớt. Ý tưởng tuyệt đối không trùng nhau với các bản thiết kế!