Thẻ bỏ bì lì xì – treo cây mai đào

29,000

Bộ thẻ mới: 25 thẻ 25 nội dung chúc Tết 4 chữ
•5cm x 10cm
Giá đặc biệt: 29k/bộ 25 thẻ
:2 bộ còn 24k/bộ
:5 bộ còn 21k/bộ
:10 bộ còn 17k/bộ
Mời quý thư hữu đặt ạ!