Tâm an vạn sự an

4,200,000

•Tác phẩm: Tâm an vạn sự an

•Chất liệu: Màu nước trên giấy arches

•Kích thước: 35cm x 55cm (tranh) (Cả khung 50cm x70cm)

Giá: 4.200.000vnd (Giá cả khung và chỉ giao nhận tại thành phố Đà Nẵng. Ở xa chỉ nhận ship tranh vải bên trong, giá sẽ giảm 10%)