Sách tham khảo bố cục tiểu tự | Những câu nói truyền động lực và cảm hứng

189,000

Đây là cuốn Trọc cũng khá là tâm đắc khi tuyển tập 78 câu nói giúp chúng ta động lực và cảm hứng trong cuộc sống hơn. Và với 78 câu này Trọc đã trình bày với hơn 24 bố cục khác nhau để quý ace thư hữu tham khảo cách ghi bố cục tiểu tự khổ dọc bằng thư pháp.