Khoá học nâng cao | Thư pháp Nét vuông.

3,150,000

🌺🌺 Học phí lớp chữ vuông

– Giá trị khóa học: 3.500.000 đ/khóa/8 buổi

– Giảm 10% cho tất cả những bạn đã từng đăng ký 1 khoá học của Trọc (Lớp thư pháp cơ bản hoặc lớp vẽ tranh làng quê – màu nước). Và cho quý sư Thầy – sư Cô – Sơ

Học phí còn 3.150.000đ/khoá!