Chú Đại Bi | Nét đặc biệt

9,900,000

CHÚ ĐẠI BI

•79cm x 164cm
•Xuyến chỉ bồi lụa vàng

[Mời cả nhà giao lưu ạ]