Chú Đại Bi – Bát Nhã Tâm Kinh

5,500,000

Chú Đại Bi và Bát Nhã Tâm Kinh

Kích thước: 51cm x 106cm (Lụa)
Chất liệu: Giấy xuyến chỉ đã bồi lụa
Giá: 5.500.000vnd (1 bức – chưa khung)

10.000.000vnd (2 bức – chưa khung)

Hết hàng