Chú Đại Bi | Bản dọc

7,900,000

Chú đại bi
Kích thước lụa: 54cm x 94,5cm
Khung gỗ l mặt meca l lưng giấy fomex.

Giá: 6.900.000VNĐ (chưa khung)

7.900.000VNĐ cả khung.
Giá chưa bao gồm phí ship

Hết hàng