Chú Đại Bi | Bản bồi lụa 2 mặt

10,900,000

  •Tác phẩm: CHÚ ĐẠI BI

•Chất liệu: MỰC TÀU TRÊN GIẤY XUYẾN (ĐÃ BỒI LỤA VÀNG 2 MẶT)

•Kích thước: 77cm x 169cm

Giá: 10.900.000vnd

Hết hàng