Chú Đại Bi

8,700,000

 

Kích thước: Giấy lụa: 79cm x 164cm

Chất liệu: Giấy xuyến chỉ vàng – bo viền lụa đỏ

Giá: 8.700.000 VND (Chưa khung)

Hết hàng