CÂU ĐỐI ĐỎ

400,000

CÂU ĐỐI ĐỎ
(Viết nội dung theo yêu cầu)

Hình thức: giấy cansol đỏ – nẹp nhựa 2 đầu.
Kích thước: 25cm x 110cm
Giá: 200k/Cái (400k/cặp)

Có bồi 2 đầu cam: 500k/cặp
Nẹp tre thủ công: 600k/cặp