CÂU ĐỐI ĐỎ – BỒI BIỂU GẤM LỤA SANG TRỌNG

1,800,000

Kích thước: 145cm x 40cm (Có thể làm theo kích thước yêu cầu)
Chất liệu: Bồi trục biểu lụa sang trọng.
Giá: 1.800.000VNĐ