Bộ thẻ TẾT AN YÊN đeo tua rua treo mai đào ngày Xuân!

79,000

Bộ thẻ TẾT AN YÊN đeo tua rua trang trí ngày Xuân
79,000
Bộ thẻ mới 2024
Kích thước: 5,5cm x 8cm
Chất liệu: Giấy C – Cán màng mờ 2 mặt.
Nội dung: Gồm 9 nội dung: BÌNH AN – AN NHÀN – HẠNH PHÚC – HANH THÔNG – MAY MẮN – THONG DONG – THÀNH CÔNG – TÀI LỘC – NHƯ Ý