Bộ thẻ đeo tua rua treo cây ngày Tết

89,000

Bộ thẻ bỏ bì lì xì hoặc treo cây mai Đào ngày Tết nha! (Riêng bộ này ép dán 2 mặt nên treo trong nhà – hạn chế ngâm nước mưa)
•Bộ nguyên 39k
•Bộ đeo tua rua (tặng cuộn chỉ treo): 89k